Quay lại

ITPC làm việc với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam

Sáng ngày 10/3/2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) đã làm việc với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) tại số 51 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

Đại diện ITPC gồm có ông Trần Phú Lữ - Phó Giám đốc ITPC cùng trưởng các phòng, ban ITPC; bên Hiệp hội Thương mại Điện tử gồm có ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch VECOM, ông Trần Đình Toản - Chủ tịch Liên minh Hỗ trợ xuất khẩu (VESA) cùng trưởng các bộ phận.

Ông Trần Đình Toản cho biết Hiệp hội đang hướng đến việc tập trung hoạt động tại TP.HCM vì nơi đây đang chiếm tới 70% thị phần thương mại điện tử của cả nước. Trong suốt quá trình hoạt động, Hiệp hội làm việc với các lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, đồng thời tổ chức nhiều chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp xuất khẩu qua Amazon, Alibaba, Google, Facebook. Hiệp hội cũng bày tỏ ý định mong muốn hợp tác với ITPC để tổ chức diễn đàn thương mại điện tử tại TP.HCM trong năm nay.

Tiếp theo, ông Nguyễn Ngọc Dũng khẳng định nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM chưa sử dụng kênh thương mại điện tử một cách hiệu quả. Với lý do đó, ông Dũng đề nghị cả hai bên VECOM và ITPC cùng tổ chức hội chợ trực tuyến, trong đó đưa ra chủ đề về tuần lễ sản phẩm của doanh nghiệp TPHCM trên kênh online.

Phó Giám đốc ITPC, ông Trần Phú Lữ, cho biết thương mại điện tử đang là xu hướng tất yếu và ITPC cũng rất quan tâm về việc hỗ trợ để doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi hơn. Về phần mình, ITPC sẽ thực hiện đúng vai trò xúc tiến thương mại bằng cách lựa chọn doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn để tham gia xuất khẩu qua các trang thương mại điện tử.

Kết thúc buổi làm việc, cả hai bên cùng nhất trí về việc cùng xây dựng nội dung cho diễn đàn thương mại điện tử sắp tới, đồng thời tạo ra khung chương trình đào tạo cho doanh nghiệp thực hành đưa hàng hóa lên kênh thương mại điện tử. Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam khẳng định nguyện vọng sẽ phối hợp với ITPC để giúp đỡ doanh nghiệp TP đưa hàng hóa vào kênh thương mại điện tử theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số nền kinh tế.