Quay lại

Tham gia đoàn công tác tham dự Kỳ họp lần thứ 5 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ

Thời gian: 24/06/2023 - 28/06/2023

Bộ Công Thương sẽ tổ chức đoàn công tác (Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn) đi Ấn Độ để tổ chức Kỳ họp lần thứ 5 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ kết hợp tổ chức các hoạt động tọa đàm/diễn đàn doanh nghiệp, kết nối giao thương (chương trình dự kiến gửi kèm theo).

Căn cứ tiềm năng, nhu cầu của thị trường và sự quan tâm của các đối tác Ấn Độ, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) trân trọng kính mời Quý Hiệp hội và Quý Doanh nghiệp tham gia đoàn công tác của Bộ Công Thương đi Ấn Độ với thông tin chi tiết như sau:

Tên chương trình: Kỳ họp lần thứ 5 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ.

Thời gian: Dự kiến từ ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2023 (chưa kể thời gian đi đường).

Phí tham dự: Kinh phí công tác do Hiệp hội và doanh nghiệp tự chi trả.

Thời hạn đăng ký: Quý Doanh nghiệp tham gia vui lòng phản hồi trước ngày 06 tháng 6 năm 2023.

Thông tin chương trình vui lòng liên hệ:

Đồng chí Lê Thị Mai Anh, Trưởng phòng, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương; Email: anhltm@moit.gov.vn ; ĐT: 2220 5430 hoặc DĐ: 0969558855.

Đồng chí Thúy Vy, Chuyên viên phòng Dịch vụ - Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC); Email: vynnt@itpc.gov.vn; ĐT: 0938.731.369— 10 Số bài trên trang
Hiển thị từ 1 - 10 trên tổng số 32.