Quay lại

Tập huấn Nâng cao năng lực xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thông qua nắm bắt và thực hiện tốt mã số hàng hóa (HS CODE)

Thời gian: 24/05/2024 - 24/05/2024

Tên chương trình

Tập huấn: Nâng cao năng lực xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thông qua nắm bắt và thực hiện tốt  mã số hàng hóa (HS CODE)

Thời gian: 08 giờ 00 – 17 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng: Dự kiến 50 người.

Phương thức tổ chức: Trực tiếp.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Học phí: 500.000 đồng/ngày.

Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp thương mại, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP      

Đơn vị tổ chức

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC).

Đơn vị phối hợp

Công ty TNHH SeaAir Globbal

Phòng Huấn luyện - ITPC

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Liên lạc: Mr. Trọng Lợi

Điện thoại: 038 267 7367

Email:  huanluyenitpc@gmail.com

Website: www.itpc.hochiminhcity.gov.vn