Quay lại

Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến các chính sách và thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế

Sáng ngày 23/11/2023, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố nhằm phổ biến quy định của pháp luật và giải đáp các câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các chính sách và thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố. Đây cũng là Hội nghị đối thoại trực tiếp lần thứ 239 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố.

Tính từ năm 2002 (21 năm) đến nay, Cục Thuế Thành phố đã phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố tổ chức hơn 93 Hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 18.898 doanh nghiệp (21.521  người) tham dự và trả lời  hơn 5.248 câu hỏi của doanh nghiệp.

Đối thoại lĩnh vực thuế luôn nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, Hội nghị thu hút hơn 570 đại diện của các doanh nghiệp đăng ký tham dự, tiếp nhận và giải đáp hơn 120 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư về hoạt động bảo vệ môi trường; hoàn thuế, miễn, giảm thuế giá trị gia tăng; lệ phí môn bài; quy trình, thủ tục khai báo, quyết toán thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định về các khoản chi được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh trả lời vướng mắc của các doanh nghiệp tại Hội nghị, đại diện Cục Thuế Thành phố còn giải thích chi tiết, cụ thể các chính sách, quy định pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động để thích ứng với những thay đổi trong quá trình làm việc; tiếp tục ghi nhận các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Trung ương để kịp thời có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng trong quá trình thực hiện, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Thành phố trong việc thực thi các chính sách của Nhà nước một cách kịp thời, nhanh gọn và hiệu quả.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC