Quay lại

Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Cục Hải quan Thành phố

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2024, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp Cục Hải quan Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố nhằm phổ biến quy định của pháp luật, giải đáp các câu hỏi, vướng mắc trong việc thực thi các chính sách thuế và chính sách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố. Đây cũng là Hội nghị đối thoại trực tiếp lần thứ 244 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố..

Tính từ năm 2002 (22 năm) đến nay, Cục Hải quan Thành phố đã phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức 66 Hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 17.250 lượt doanh nghiệp tham dự và trả lời hơn 2.706 câu hỏi của doanh nghiệp.

Đối thoại lĩnh vực hải quan luôn nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, Hội nghị thu hút hơn 350 đại diện của các doanh nghiệp đăng ký tham dự, tiếp nhận và giải đáp hơn 50 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về giám sát hải quan; trình tự, thủ tục kiểm tra sau thông quan; hạn ngạch thuế quan xuất nhập khẩu; đăng ký, sửa chữa, bổ sung tờ khai hải quan; xuất nhập khẩu tại chỗ; quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan; công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy với hàng hoá xuất nhập khẩu; thủ tục hải quan khi sáp nhập doanh nghiệp;… 

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC