Quay lại

Điểm danh các đối tác thương mại lớn của Mỹ, Việt Nam nằm trong top đầu

Mỹ hiện có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Biểu đồ thông tin dưới đây thể hiện các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa, bên cạnh giá trị xuất khẩu và nhập khẩu, sử dụng dữ liệu từ Cơ quan Phân tích Kinh tế Mỹ.

Cán cân thương mại được xác định bằng cách tính toán chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Mỹ với các đối tác. Ví dụ, cán cân thương mại của Mỹ và Ireland là thâm hụt 66,1 tỷ USD, còn với Hà Lan là thặng dư 38,3 tỷ USD. 

Tổng thâm hụt hàng hóa của Mỹ với các đối tác thương mại năm 2022 là gần 1,2 nghìn tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Trong đó, thâm hụt thương mại với Trung Quốc lớn nhất, 383 tỷ USD. 

Việt Nam là đối tác có thâm hụt thương mại lớn thứ ba của Mỹ (hơn 116 tỷ USD), sau Trung Quốc và Mexico. Năm 2022, Mỹ nhập khẩu 127,5 tỷ USD hàng hóa từ Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Mỹ xuất khẩu 11,4 tỷ USD sang Việt Nam.

Nguồn: Visual Capitalist

Nguồn: Visual Capitalist

Nguồn: TVBKTVN