Tuần lễ kết nối và không gian giới thiệu sản phẩm Việt tại hệ thống Central Retail Việt Nam – Năm 2024
Tuần lễ kết nối và không gian giới thiệu sản phẩm Việt tại hệ thống Central Retail Việt Nam – Năm 2024
Hội nghị “Xúc tiến đầu tư – du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và bang Victoria, Úc”
HỘI NGHỊ “XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – DU LỊCH GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM VÀ BANG VICTORIA, ÚC”
Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và “Ngày Tp.Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản”
Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và “Ngày Tp.Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản”
Đối thoại giữa Lãnh đạo Thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài năm 2024
Đối thoại giữa Lãnh đạo Thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài năm 2024
Triển lãm Quốc tế ngành lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2024 (HCMC FOODEX 2024)
Triển lãm Quốc tế ngành lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2024 (HCMC FOODEX 2024)
Chương trình triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương TP.HCM năm 2023
Chương trình triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương TP.HCM năm 2023
Kinh tế kết nối số 12-2023 | Doanh nghiệp linh hoạt trong chiến lược kinh doanh mùa Tết
Kinh tế kết nối số 12-2023 | Doanh nghiệp linh hoạt trong chiến lược kinh doanh mùa Tết