Quay lại

Kinh tế kết nối số 12-2023 | Doanh nghiệp linh hoạt trong chiến lược kinh doanh mùa Tết

Trong số này,

00:43 Doanh nghiệp đổi mới và thích nghi trong kế hoạch kinh doanh mùa Tết

03:23 Thu hẹp lợi nhuận để bình ổn thị trường Tết

05:49 Kết nối cung cầu – Giải pháp cho sức mua yếu và bình ổn thị trường

Xin chân thành cảm ơn

+ Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM

+ Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao @BSAChannel

+ Công ty CP Acecook Việt Nam @acecookvietnam5434

+ Công ty Kantar Worldpanel Việt Nam

+ Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt

+ Công ty TNHH Tân Nhiên @BanhTrangTanNhien

+ Công ty Liên kết Việt Mỹ

+ Công ty CP Sản xuất Thực phẩm Anh Kim