QUY TẮC ỨNG XỬ

Năm mẹo để thành công trong kinh doanh

Khi năm mới bắt đầu, mọi doanh nghiệp tìm cách để thành công và hiệu quả hơn, nhưng bắt đầu từ đâu? Đây là lúc để tạo khởi đầu mới, giới thiệu cách tiếp cận sáng tạo và sắp xếp khối lượng công việc, vì vậy hãy đọc để tìm hiểu cách bạn có thể thúc đẩy doanh nghiệp của mình.

Cam kết một lịch trình nhất quán

Giải quyết vấn đề thông qua việc chấp nhận một phương cách nhất quán là quyết định ảnh hưởng đến tất cả những khía cạnh của những mục tiêu, những hoạt động hàng ngày của đời sống cá nhân của bạn, cũng như ảnh hưởng đến gia đình và công việc. Đó bắt đầu là những mong ước muốn khám phá bản thân, muốn khác tất cả các tiềm năng mà bạn vẫn chưa khai thác hết trong cuộc sống của bạn và bạn quyết định phải hành động để thay đổi.

Tiêu chuẩn cá nhân và xu hướng toàn cầu

Tiêu chuẩn cá nhân và xu hướng toàn cầu

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thị trường

Trên thế giới hiện nay có trên dưới 200 quốc gia và các vừng lãnh thổ. Vậy doanh nghiệp của bạn đã thực hiện giao dịch làm ăn được với bao nhiêu quốc gia trong số đó? Thế nên mở rộng kinh doanh quốc tế là yêu cầu chiến lược đối với tất cả các nhà xuất khẩu. Thử thách ở đây là làm sao để quyết định chọn đúng thị trường để công ty bạn đầu tư về thời gian và nguồn lực. Những nhân tố được mô tả dưới đây sẽ giúp cho bạn có những suy xét cho việc quyết định sẽ chọn nơi kinh doanh tiếp theo của mình