Quay lại

Tiêu chuẩn cá nhân và xu hướng toàn cầu

(Được tạo bởi Quản trị viên 2 - 01-01-2016)

Nhà sản xuất và nhà bán lẻ có thương hiệu toàn cầu ngày càng yêu cầu những người bán hàng ở các nước đang phát triển tuân theo những tiêu chuẩn về xã hội, môi trường và an toàn sản phẩm và sức khỏe. Những tiêu chuẩn này dần dần được biết đến với cái tên "tiêu chuẩn cá nhân".  Các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển không nên cảm thấy quá khó khăn để đáp ứng các tiêu chuẩn này khi các tiêu chuẩn đã được đưa vào luật và các quy định quốc gia. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn do các nhà sản xuất và nhà bán lẻ có thương hiệu toàn cầu áp đặt có thể nhiều hơn những gì luật quốc gia và địa phương qui định, nhất là các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn sản phẩm. Các nhà sản xuất địa phương có thể áp dụng một chiến lược năng động để có thể dễ dàng đáp ứng với các tiêu chuẩn này và nhờ đó có thể tận dụng cơ hội sinh lợi nhiều hơn, nhất là lợi thế so sánh, cải tiến hiệu quả và  cuối cùng là để tăng trưởng xuất khẩu. 

Tổng quan về tiêu chuẩn cá nhân.

Điều quan trọng cần lưu ý là các tiêu chuẩn cá nhân khác với các quy định kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn tự nguyện của quốc gia, khu vực và quốc tế như khi gặp phải trong quá trình kinh doanh với bất kỳ đối tác nào. Tiêu chuẩn cá nhân dựa trên các vấn đề liên quan đến xã hội, an toàn và môi trường do nhà sản xuất và nhà bán lẻ có thương hiệu khi họ đưa hàng hóa gia công bên ngoài.  Những tiêu chuẩn này rất đa dạng và nhiều qui mô khác nhau.  Ví dụ như không phải tất cả mọi tiêu chuần cá nhân đều tập trung vào cùng một vấn đề và không phải tất cả đều quan trọng như nhau; vấn đề về nhân lực dường như được nhắm tới nhiều hơn trong ngành da và may mặc trong khi ngành đồ nội thất luôn đặt vấn đề đáp ứng những yêu cầu bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, các tiêu chuẩn có thể được áp dụng cho nơi sản xuất hoặc/và áp dụng trên chính sản phẩm. Bộ quy tắc ứng xử của người mua hàng thưởng chủ yếu đề cập đến nơi sản xuất trong khi giấy chứng nhận và nhãn sản phẩm hầu hết thường hàm chỉ việc tuân theo các điều kiện liên quan đến cả khâu sản xuất và sản phẩm.

Nhà cung cấp cần phải làm gì?

Khi một nhà cung cấp có đủ năng lực cơ bản cần cho hoạt động xuất khẩu, ví dụ như về qui mô và năng lực, và họ đáp ứng được luật của địa phương và quốc gia, cũng như những quy định về kỹ thuật và vệ sinh, các yêu cầu về kiểm dịch, đánh giá được thị trường nhập khẩu, công ty ấy đã có đủ khả năng thiết lập mối quan hệ kinh doanh với các công ty hoặc nhà bán lẻ có thương hiệu toàn cầu. Thông thường, người mua hàng sẽ yêu cầu người bán hàng tuân theo một hoặc nhiều tiêu chuẩn riêng  khác liên quan đến các vấn đề xã hội và môi trường để đảm bảo uy tín của một công ty uy tín trên toàn cầu và tránh tiêu cực có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty trước công chúng.

Đối mặt với tình hình này, người cung cấp có hai lựa chọn: đối phó hoặc chủ động. Trong trường hợp đầu, người cung cấp sẽ đáp ứng một số yêu cầu mới của người mua mỗi khi thiết lập quan hệ kinh doanh mới. Trường hợp thứ hai, người cung cấp sẽ phải chủ động xây dựng một chiến lược tham vọng hơn,  bắt đầu bằng hành động phát triển  tầm nhìn và cam kết của nhà cung cấp, tiếp theo là thực hiện và tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn xã hội, tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, và kết thúc bằng việc yêu cầu kiểm tra để  chứng thực các tiêu chuẩn mới được cải thiện như thế nào. Bằng cách  làm như vậy, công ty nâng lợi thế cạnh tranh hơn, tăng hiệu quả và mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng

Xu hướng trên thế giới

Trong bối cảnh sản xuất chế biến toàn cầu như hiện nay,  rõ ràng nội dung và phạm vi các tiêu chuẩn riêng sẽ tiếp tục tiến triển trong  nhiều năm tiếp theo. Tiêu chuẩn riêng đang liên tục gia tăng và  không ngừng thay đổi.  Một số tiêu chuẩn cá nhân được ra đời dựa trên những bộ luật cơ bản trong khi những tiêu chuẩn khác đến từ hướng ngược lại và được đưa vào thành luật. Về nội dung, người ta đoán rằng carbon footprinting "dấu ấn carbon” đặc biệt sẽ ngày càng quan trọng. Nguyên tắt này vượt quá hiệu quả năng lượng  của sản phẩm cuối cùng vì nó bao gồm việc giảm thiểu lượng  khí thải nhà kính trong suốt chu kỳ của sản phẩm, từ nguyên liệu thô đến khâu tiêu huỷ.

Những nhà cung cấp ở các nước đang phát triển sẽ ngày càng buộc phải hạn chế lượng khí thải carbon vì đã cam kết với đối tác kinh doanh của mình. Mối lo ngại về vấn đề xã hội và môi trường của các thương hiệu và những nhà bán lẻ cũng dẫn đến việc họ sẽ đưa các quy định chặt chẽ hơn rang buộc  việc tuân thủ phải được tiến hành trên cả dây chuyền cung ứng. Vì người mua ngày càng ý thức rằng việc vi phạm quyền lao động, vi phạm nhân quyền và suy thoái môi trường có thể gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của họ, cho nên những nhà cung cấp trực tiếp cần phải kiểm soát nhiều hơn những gì đang diễn ra từ người bán hàng cho mình và các người thầu lại để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm sau cùng.

Một xu hướng cuối cùng - mới hình thành liên quan đến việc làm hài hoà và chuẩn hóa các tiêu chuẩn cá nhân  do có quá nhiều dạng và số lượng các tiêu chuẩn như hiện nay.

Tuy nhiên, bất kể có nhiều loại tiêu chuẩn như vậy, các tiêu chuẩn cá nhân mới vẫn xuất hiện liên tục như trước nay. Ở gốc độ nhà cung cấp, họ đặc biệt hoan nghênh việc hài hoà và chuẩn hóa các tiêu chuẩn cá nhân  vì nó khiến cho việc thực hiện rất đơn giản và cho phép người mua và các nhà cung cấp tiết kiệm được nhiều hơn.

Xuân Trang