Hy vọng tăng trưởng có cơ sở về “kinh tế internet” (07/12/2020)
Những số liệu khả quan về “kinh tế internet Việt Nam” được công bố với cùng thời điểm với chuỗi hoạt động về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vừa diễn ra ở TP.HCM là cơ sở cho sự lạc quan về tăng trưởng của lãnh vực này trong thời gian sắp tới.