Quay lại

Ngành thuế rốt ráo gỡ vướng, doanh nghiệp xuất khẩu nhận hàng ngàn tỷ tiền hoàn thuế

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy tính đến cuối tháng 6, cơ quan thuế ban hành 8.034 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) với tổng số tiền thuế hoàn là 56.562 tỷ đồng, bằng 30,4% so với dự toán hoàn thuế VAT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng) và bằng 87% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tổng số tiền thuế VAT hoàn 56.562 tỷ đồng gồm: hoàn cho xuất khẩu là 7.277 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 45.605 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 80,6% tổng số đã hoàn, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, hoàn cho dự án đầu tư là 422 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 10.749 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19% tổng số đã hoàn, bằng 156% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, hoàn cho trường hợp khác là 335 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,4% tổng số đã hoàn, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2022.

Về số chi hoàn thuế VAT, tính đến hết ngày 21/6, tổng số tiền đã chi hoàn thuế VAT qua Kho bạc Nhà nước từ dự toán năm 2023 là 55.925 tỷ đồng. Số thu hồi hoàn đã nộp ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 14/6 là 506,7 tỷ đồng.

Về hoàn thuế điện tử, tính từ đầu năm đến ngày 21/6, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 5.247 trên tổng số 5.280 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận hoàn điện tử là 8.523 hồ sơ trên tổng số 8.561 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%.

"Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn điện tử là 7.675 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 56.090 tỷ đồng", Tổng cục Thuế thông tin.

Thông tin về công tác hoàn thuế đối với một số ngành nghề, mặt hàng xuất khẩu trọng điểm, Tổng cục Thuế nêu rõ trong ngành dệt may đã hoàn hơn 10.000 tỷ đồng, sắt thép hoàn 4.460 tỷ đồng, điện tử và linh kiện điện tử đã hoàn 5.000 tỷ đồng, gỗ và sản phẩm từ gỗ đã hoàn hơn 4.200 tỷ đồng, cao su và sản phẩm từ cao su hoàn hơn 1.200 tỷ đồng, thủy sản đã hoàn gần 800 tỷ đồng…

Đối với hoàn dự án đầu tư, hoàn thuế VAT cho các dự án điện là hơn 5.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 50% tổng số hoàn đầu tư.

"Một số dự án điện có số thuế đã hoàn lớn như: Công ty TNHH Điện Lực Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa hoàn 2.971 tỷ đồng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II tại tỉnh Hà Tĩnh hoàn 391 tỷ đồng, Công ty cổ phần Năng Lượng Điện Gió Tiền Giang tại tỉnh Tiền Giang đã hoàn 336 tỷ đồng...", Tổng cục Thuế cho biết.

Cũng theo đơn vị này, một số tỉnh, thành phố có tỷ trọng hoàn lớn như: tỉnh Bình Dương đã hoàn 9.907 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% cả nước, tỉnh Đồng Nai hoàn 7.186 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13% cả nước, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn 3.187 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6% cả nước, tỉnh Bắc Ninh hoàn 2.664 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% cả nước.

Bên cạnh đó, số thuế VAT đã hoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc đạt 2.524 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn 2.327 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước, TP. Hà Nội đã hoàn 2.230 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước, các tỉnh/thành phố còn lại đã hoàn 26.466 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47% cả nước.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực xử lý hồ sơ hoàn thuế VAT nhằm hỗ trợ tối đa nguồn vốn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, kể từ sau khi có Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về công tác giải quyết hoàn thuế VAT, cơ quan thuế ban hành hoàn 1.338 quyết định hoàn thuế VAT, tương ứng số thuế hoàn là 13.567 tỷ đồng, tăng 43% so với bình quân 5 tháng đầu năm 2023 và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong tháng 6, ngành thuế tập trung hoàn thuế đối với những hồ sơ có vướng mắc. Từ đó, giảm được 188 hồ sơ, tương ứng giảm 19%, với số tiền hoàn là 5.810 tỷ đồng, tương ứng giảm 34% số tiền đề nghị hoàn. Số còn lại cơ quan thuế các cấp đang tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Để đạt được kết quả hoàn thuế nửa đầu năm kể trên, Tổng cục Thuế cho biết đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng. 

Nhằm đảm bảo kịp thời nắm bắt các vướng mắc, đề xuất về công tác hoàn thuế tại các cơ quan thuế, Tổng cục Thuế thành lập đoàn công tác làm việc với cơ quan thuế về công tác giải quyết hoàn thuế VAT, từ đó, báo cáo, tham mưu Tổng cục Thuế phân công các đơn vị chức năng có các giải pháp chỉ đạo trong công tác hoàn thuế VAT đảm bảo kịp thời, đúng quy định theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Nguồn: TBKTVN