Quay lại

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước kinh doanh ổn định, chưa phát sinh dự án có nguy cơ rủi ro cao

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và giải pháp phát huy vai trò của 19 Tập đoàn, Tổng công ty trong phát triển – kinh tế xã hội.

Theo số liệu tổng hợp từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Tập đoàn, Tổng công ty đã thể hiện rõ vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước; tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước; góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hiện nay, một số Tập đoàn, Tổng công ty chiếm thị phần quan trọng trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế với khoảng 87% tổng sản lượng điện năng, 50% thị phần bán lẻ xăng dầu, 70% thị phần LNG, 100% thị phần khí khô, 70% thị phần phân bón, 45% tổng số thuê bao di động, 41% băng rộng cố định mặt đất, 49% tổng sản lượng vận tải hành khách hàng không nội địa, quản lý 21/22 cảng hàng không dân dụng trên cả nước, 16% tổng sản lượng hàng hóa vận tải biển, cung cấp 100% dịch vụ điều hành giao thông vận tải và sức kéo vận tải đường sắt, là đầu mối kết nối vận chuyển liên vận đường sắt quốc tế.

Năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty đã cung cấp cho sản xuất và tiêu dùng 242,7 tỷ kWh điện, 10,84 triệu tấn dầu thô, 8,08 tỷ m3 khí, 42,2 triệu tấn than sạch, 13,76 triệu m3 xăng dầu, vận chuyển 124,7 triệu lượt hành khách và 131 triệu tấn hàng hóa, 5,78 triệu tấn Alumin, 61 ngàn tấn đồng tấm, 4,8 triệu tấn phân bón, 842 ngàn tấn hóa chất cơ bản, 2,3 triệu kwh ắc quy, 280 ngàn tấn chất giặt rửa, 3,7 triệu chiếc lốp ô tô.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, nhiều tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện tốt việc kết hợp sản xuất, kinh doanh với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 và những biến động phức tạp trong khu vực và quốc tế, các Tập đoàn, Tổng công ty vừa phòng chống dịch bệnh, vừa vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, duy trì đầu tư phát triển, qua đó, góp phần không nhỏ vào phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Theo báo cáo, hoạt động sản xuất - kinh doanh liên tục, ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch hàng năm; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên; chưa phát sinh dự án đầu tư có nguy cơ rủi ro cao gây thua lỗ lớn, thất thoát vốn nhà nước.

Sau khi chuyển về Ủy ban, hoạt động đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty đã được Ủy ban và các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhiều dự án lớn, quan trọng đã được triển khai thực hiện, góp phần không nhỏ vào xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ cho phát triển kinh tế - xã hội, trước hết là hạ tầng giao thông, nông nghiệp, năng lượng, viễn thông và chuyển đổi số, tạo tiền đề và động lực quan trọng cho phát triển các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế.

Năm 2022, tổng giá trị đầu tư của các Tập đoàn, Tổng công ty đạt khoảng 156.494 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực năng lượng (điện, than) đạt 125.950 tỷ đồng, lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (xây dựng cảng hàng không, cảng biển, đường cao tốc, logistics) đạt 16.613 tỷ đồng, lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin đạt 12.332 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất công nghiệp (công nghiệp hóa chất, sản xuất thuốc lá điếu) đạt 650 tỷ đồng, lĩnh vực vận tải hành khách (hàng không, hàng hải) đạt 83 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp (giống lâm nghiệp, chế biến gỗ, chế biến nông sản, trồng cà phê) đạt 897 tỷ đồng.

Đại diện Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá, các tập đoàn, tổng công thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực; tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước; góp phần bảo đảm cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô và xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện chính sách an sinh xã hội; về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.

Nguồn: TBKTVN