Quay lại

Tạm hoãn Hội thảo “Xúc tiến thương mại và đầu tư với Thị trường New Zealand – Tận dụng cơ hội các chuỗi giá trị mới trong khối ASEAN – New Zealand”

Căn cứ Công văn số 1345/UBND-VX ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19,

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) xin thông báo TẠM HOÃN tổ chức Hội thảo “Xúc tiến thương mại và đầu tư với Thị trường New Zealand – Tận dụng cơ hội các chuỗi giá trị mới trong khối ASEAN – New Zealand” (Chương trình dự kiến sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 13/5/2021 tại Showroom Xuất khẩu ITPC, số 92 - 96 Nguyễn Huệ, Quận 1).

Trung tâm sẽ thông báo đến doanh nghiệp thời gian tổ chức lại Hội thảo sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định và được phép tổ chức các hoạt động đông người trở lại bình thường theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã quan tâm và đăng ký tham gia chương trình.