Quay lại

Tạm hoãn Hội thảo “Chương trình kết nối đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống siêu thị LOTTE Mart tại Việt Nam năm 2021”

Căn cứ Công văn số 1345/UBND-VX ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19,

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) xin thông báo TẠM HOÃN tổ chức Hội thảo “Chương trình kết nối đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống siêu thị LOTTE Mart tại Việt Nam năm 2021” (Chương trình dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/5/2021 tại Showroom Xuất khẩu ITPC, số 92 - 96 Nguyễn Huệ, Quận 1). Trung tâm sẽ thông báo đến doanh nghiệp thời gian tổ chức lại Hội thảo sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định và được phép tổ chức các hoạt động trở lại bình thường theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã quan tâm và đăng ký tham gia chương trình. Hiện tại, Trung tâm vẫn tiến hành làm việc trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục tham dự. Các hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký đã được chuyển giao cho LOTTE Mart tiếp nhận, kiểm tra bước đầu và sẽ thông báo để Quý Doanh nghiệp bổ sung các hồ sơ cần thiết.