Quay lại

Khóa tập huấn “Xây dựng các dịch vụ xúc tiến xuất khẩu” dành cho các đơn vị xúc tiến thương mại

Chương trình có sự tham gia của đại diện các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản thực phẩm ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ, Trung Quốc. Lớp tập huấn trực tuyến diễn ra hàng tuần từ ngày 09/3/2021 đến ngày 20/4/2021.

Ngày 9/3/2021, khóa tập huấn đã khai mạc với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu dến từ Tổ chức hợp tác phát triển Đức(GIZ) và SEQUA và sự tham gia của hơn 60 đơn vị, cá nhân của các quốc gia trong khu vực.

Chương trình nhằm mục đích huấn luyện và trao đổi thông tin giúp các đơn vị cập nhật kiến thức mới cùng với các công cụ hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả trong công tác xúc tiến thương mại và nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong thị trường xuất khẩu Nông sản thực phẩm hiện nay,từ đó các đơn vị xây dựng lại các chiến lược mục tiêu với những cải tiến mới giúp cho công tác hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu đạt hiệu quả hơn.