Quay lại

Khẳng định hiệu quả mô hình Tổ công tác về đầu tư

Trong phát biểu khai mạc, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết,  ngày 03.01.2018, Tổ công tác đầu tư chính thức được công bố thành lập theo Quyết định 6724/QĐ-UBND ngày 29.12 .2017  của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tổ có 14 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; thành viên còn lại là các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc các Sở ngành của Thành phố. Tổ có nhiệm vụ xem xét, giải quyết các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố, Thủ tướng Chính phủ. Thông qua các buổi làm việc định kỳ của Tổ công tác, Tổ trưởng nghe các Sở ngành báo cáo, thảo luận và kết luận, chỉ đạo giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phạm vi giải quyết của Tổ công tác hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Báo cáo tại hội nghị, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cho biết, sau 3 năm thành lập, Tổ công tác về đầu tư  đã kết luận hướng dẫn xử lý vướng mắc cho 92 dự án. Trong đó có 35 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 320.000 tỷ đồng, cơ bản thực hiện xong nội dung chỉ đạo, các khó khăn đã được tháo gỡ, đang triển khai thực hiện các bước đầu tư tiếp theo. 57 dự án cần đánh giá lại pháp lý, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lấy ý kiến hướng dẫn của các Bộ ngành hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để củng cố hồ sơ pháp lý, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố Dự thảo kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01.01.2021 của Chính phủ và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Sau đó, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian nghe các nhà đầu tư, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể cho công tác cải cách thủ tục, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

Sau phẩn góp ý của doanh nghiệp và nhà đầu tư, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Trước hết, ông khẳng định Tổ công tác đầu tư là một mô hình có hiệu quả của thành phố trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Tiếp theo đó, ông Nguyễn Thành Phong đã giao các cơ quan thực thi một số nội dung trọng tâm.

Giao Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu thành phố kiện toàn thành viên của Tổ công tác đầu tư và Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động Tổ công tác đầu tư, trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 05.04.2021.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát những khó khăn vướng mắc của các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố để tổng hợp, tham mưu đề xuất đưa vào Chương trình làm việc của Tổ công tác đầu tư trên địa bàn thành phố; Theo dõi chặt việc thực hiện kết luận của Tổ công tác đầu tư, không để chậm trễ các công việc đã có kết luận, có thời hạn, thời hiệu. Trường hợp phát sinh khó khăn mới vượt thẩm quyền, báo cáo ngay để Tổ công tác đầu tư chỉ đạo xử lý.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư của thành phố năm 2021 một số điểm cụ thể:

Nếu doanh nghiệp gửi văn bản mà quá 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến không trả lời bằng văn bản thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan theo đúng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 63 ngày 23.12.2016.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35 của Chính phủ.

Nghiên cứu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý kiến nghị của doanh nghiệp so với quy trình cơ quan, đơn vị đang triển khai hiện nay.

 Trên 80% các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 96%, mỗi năm tiếp theo tăng 1%.

Trên 60% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đối với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường... phải đi đầu trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Giao Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương thường xuyên tổ chức các Hội nghị gặp gỡ với doanh nghiệp theo nguyên tắc tiếp xúc từng Hội đồng ngành kinh tế để lắng nghe ý kiến góp ý đối với môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, cũng như các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ.

 

Doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc mời đến ITPC; Sở Kế hoạch đầu tư

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nói tại Hội nghị ngày 19.3: “Một câu hỏi được đặt ra, khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì phải kêu ai, phải nêu vấn đề này ở đâu? Địa chỉ thứ nhất là đến ITPC - Trung tâm xúc tiến thương mại - đầu tư và địa chỉ thứ hai là Sở kế hoạch đầu tư. Các đơn vị này phải ghi nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tập hợp báo cáo xử lý ngay”.

 

Tại hội nghị, UBND TP.HCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn đầu tư 23.145 tỉ đồng; trao chủ trương đầu tư cho 5 dự án, tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỉ đồng, trao giấy phép xây dựng cho dự án chung cư Cô Giang, quận 1 với tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ  đồng.