Quay lại

Hiệp hội Hệ thống thông tin quốc tế lập Chi hội tại Việt Nam

Nhận thấy hạn chế trong khả năng tiếp cận của các học giả tại Việt Nam với nghiên cứu quốc tế về hệ thống thông tin cũng như cộng đồng Hiệp hội Hệ thống thông tin quốc tế (AIS)  nói riêng, bốn giảng viên cấp cao từ Đại học RMIT, Đại học Hồng Kông và Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) vừa cùng thành lập chi hội của Hiệp hội này tại Việt Nam, gọi tắt là VAIS. 

Chi hội tại Việt Nam của Hiệp hội Hệ thống thông tin quốc tế được thành lập nhằm tăng tốc tiến trình số hóa nền kinh tế thông qua việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng hệ thống thông tin.

"Một trong những mục đích chính của chi hội Việt Nam là kết nối các tổ chức, doanh nghiệp với giới học thuật bằng cách tiến hành nghiên cứu thực tế về hệ thống thông tin và quản lý công nghệ. Trên tinh thần đó, bốn hội viên sáng lập của VAIS đang đồng chủ biên cuốn sách “Nghiên cứu hệ thống thông tin ở Việt Nam - Tầm nhìn chung và lĩnh vực mới”, dự kiến sẽ được nhà xuất bản Springer cho ra mắt vào năm 2022", Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thuận, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh Kỹ thuật số tại Đại học RMIT, cho biết.

Giảng viên cấp cao Khoa Kinh doanh và Quản trị Đại học RMIT Tiến sĩ Đặng Phạm Thiên Duy bổ sung: Chi hội tại Việt Nam của Hiệp hội Hệ thống thông tin quốc tế cũng sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa các trường đại học ở Việt Nam và thế giới về nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý (Management Information System - MIS) nói riêng.

Về cơ bản, lĩnh vực nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý tìm hiểu cách kết hợp công nghệ thông tin với kiến ​​thức kinh doanh nhằm phân tích và xây dựng các hệ thống thông tin kinh doanh phức tạp.

“Theo thông tin chúng tôi có được, VAIS là hiệp hội nghiên cứu chính thức đầu tiên tại Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam về nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý”, Tiến sĩ Duy chia sẻ.

Việt Nam đang khát nhân lực có trình độ liên quan đến công nghệ. Vì vậy, chi hội tại Việt Nam của Hiệp hội Hệ thống thông tin quốc tế cũng hướng tới góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy về hệ thống thông tin và công nghệ đổi mới sáng tạo trong nước.

“Mọi người đều có thể trở thành hội viên của hiệp hội chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh những người làm công tác giáo dục, sinh viên, doanh nghiệp và tất cả những ai quan tâm đến hệ thống thông tin. Các thành viên sẽ có quyền truy cập vào thư viện AIS toàn cầu và nhận thông tin cập nhật về các hoạt động của hiệp hội”, Tiến sĩ Duy cho biết.

Nguồn: TBKTVN