Quay lại

Campuchia là thị trường tiêu thụ phân bón lớn nhất của Việt Nam

Campuchia là thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam.

Campuchia là thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 xuất khẩu phân bón đạt 83.509 tấn, trị giá 32,5 triệu USD, giảm gần 4% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 7/2021. So với tháng 8/2020 giảm mạnh 47% về lượng, giảm 25,5% về kim ngạch.

Trong tháng 8/2021, phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia với 29.079 tấn, trị giá 12,96 triệu USD, giảm mạnh 47% về lượng, giảm 42,6% về kim ngạch. So với tháng 8/2020 giảm 36,8% về lượng, giảm 10,7% về kim ngạch.

Tính chung 8 tháng năm 2021, xuất khẩu phân bón đạt 830.437 tấn, trị giá gần 295,91 triệu USD, tăng mạnh 19,2% về khối lượng và tăng 46,7% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Về thị trường xuất khẩu 8 tháng năm 2021, Campuchia dẫn đầu với hơn 354.336 tấn, trị giá trên 133,83 triệu USD, tăng mạnh 37% về khối lượng và tăng 66% về kim ngạch so với 8 tháng năm 2020; chiếm 42,7% trong tổng lượng và chiếm 45,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Thị trường Mozambique đứng thứ hai với 38.759 tấn, trị giá 18,21 triệu USD, tăng rất mạnh 482,3% về lượng và tăng 545% kim ngạch; chiếm 4,7% trong tổng lượng và chiếm 6,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Tiếp đến là thị trường Lào đạt 39.361 tấn, trị giá trên 15,7 triệu USD, tăng 34,8% về lượng và tăng 38,2% kim ngạch giá tăng 2,5% so với cùng kỳ, chiếm 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Từ chiều ngược lại, trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu 3,2 triệu tấn phân bón các loại, trị giá 909,3 triệu USD, tăng 20,7% về lượng và tăng 40,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Phân bón nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất đến từ Trung Quốc đạt 1,5 triệu tấn, trị giá 398,7 triệu USD, tăng 35,4% về lượng, 65,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 45,7% trong tổng khối lượng và chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này.

Tiếp sau là thị trường Nga đạt 250.907 tấn, trị giá 82,6 triệu USD, chiếm 7,9% trong tổng khối lượng và chiếm 9,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Indonesia đạt 192.207 tấn, trị giá 75,81 triệu USD, tăng 416% về lượng, tăng 686% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 6% trong tổng khối lượng và chiếm 8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Nguồn: TBKTVN