Quay lại

Hội thảo trực tuyến “Kết nối B2B doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực lương thực thực phẩm”

Thời gian: 20/01/2022 - 20/01/2022

Nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu tìm kiếm đối tác xuất nhập khẩu hàng hóa tại thị trường Hà Lan; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kết nối B2B doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực lương thực thực phẩm”.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) kính mời các Doanh nghiệp quan tâm đến thị trường Hà Lan tham gia buổi Hội thảo trực tuyến kết nối B2B nội dung như sau:

Thời gian: 13h30, Thứ Năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm: Hội thảo trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Lĩnh vực kết nối: Lương thực thực phẩm

Phí tham dự: Miễn phí 100%

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/ojjSXpbRsxeoLZAU7

- Tên tài khoản: Vui lòng sử dụng Tên Cơ quan thay cho tên riêng

Để công tác tổ chức kết nối đạt hiệu quả Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký trước ngày 19/01/2022.

Phòng Xúc tiến Thương mại - ITPC

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3910 4565 - 3911 5354.

                   0909 619 127 (Thanh Thảo) - 0901 618 982 (Quốc Đạt)

Email: thaohtt@itpc.gov.vn; datlq@itpc.gov.vn

Website: www.itpc.gov.vn