Quay lại

Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong doanh nghiệp”

Thời gian: 11/10/2023 - 11/10/2023

Với mục đích thúc đẩy xây dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Tập đoàn TUV Sud tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong doanh nghiệp”, nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: từ 08g30 - 11g30, thứ Tư ngày 11/10/2023.

Địa điểm: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung:

  • Chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong doanh nghiệp;
  • Chuyển đổi số là gì và làm sao để bắt đầu?;
  • Chuyển đổi số doanh nghiệp để giải phóng lãnh đạo;
  • Bản đồ ứng dụng Cộng nghệ để chuyển đổi số Doanh nghiệp;
  • Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số và phát triển bền vững;
  • Thảo luận.

Đối tượng tham dự tập huấn: Lãnh đạo, quản lý cấp trung và chuyên viên thuộc các doanh nghiệp có quan tâm đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Phí đóng góp tham dự: Ban Tổ chức tài trợ.

Vui lòng đăng ký tham dự tại đây: https://tinyurl.com/HoiThaoChuyenDoiSo11102023

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Huấn luyện - ITPC

Địa chỉ: số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3910 4730 - 3823 6738 (Số nội bộ: 203) - 090 827 7455 (Linh Thy)

Email: huanluyen@itpc.gov.vn; huanluyenitpc@gmail.com;

           thydl@itpc.gov.vn; duong.linhthy@gmail.com

Website: http://itpc.hochiminhcity.gov.vn