Quay lại

Hội nghị Đối thoại về Kế hoạch sử đụng đất 05 năm (2021 – 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 20/10/2022 - 20/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (2021-2025) và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Đối thoại về Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: 08g00 - 11g30, thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Khách sạn Rex - số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Nội dung: Gặp gỡ, đối thoại, lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của thành phố. Giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của thành phố Thành phố Hồ Chí Minh. Các kiến nghị đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 19 tháng 10 năm 2022, nếu có câu hỏi đề nghị gửi trước 16g00 ngày 17 tháng 10 năm 2022 qua email: doithoai@itpc.gov.vn.

Trung tâm kính mời đại diện Quý cơ quan, đơn vị tham dự.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Tổ Đối thoại Doanh nghiệp - ITPC

Địa chỉ: Số 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3910 1304 – 0933 927 371 (Duy Anh)

Email: anhtd@itpc.gov.vn

Website: https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn