Quay lại

Webinar: Chuyển đổi để thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19 - Chuyên đề: Giải pháp nào để doanh nghiệp kinh doanh không gián đoạn?

Thời gian: 11/11/2021 - 11/11/2021

Việc ứng dụng công nghệ, triển khai cách làm mới; phương thức tiếp cận mới; giúp doanh nghiệp linh hoạt đưa ra các phân tích, dự báo chính xác dựa trên dữ liệu thực từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn trên các khía cạnh quản trị, tài chính, bán hàng đến nhân sự… giúp doanh nghiệp sẵn sàng ứng biến trước những thay đổi của xã hội, thị trường, công nghệ, hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh Covid-19. Nhằm tư vấn, giới thiệu các giải pháp, ứng dụng, mô hình công nghệ, đồng thời phân tích, chia sẻ kinh nghiệm triển khai từ các chuyên gia, doanh nghiệp, Hội Tin học TP.HCM (HCA) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) cùng các đối tác, hiệp hội bạn, doanh nghiệp CNTT tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến “Webinar: Chuyển đổi để thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19” trên nền tảng trực tuyến với Chuyên đề: Giải pháp nào để doanh nghiệp kinh doanh không gián đoạn?

Chương trình hướng đến các nhóm đối tượng chính:

  • Doanh nghiệp đa ngành nghề, DN vừa và nhỏ; doanh nghiệp ứng dụng;
  • Doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu CNTT tập trung;
  • Doanh nghiệp sản xuất, phân phối, nhà máy, kho xưởng; chuỗi bán lẻ;
  • Doanh nghiệp CNTT, doanh nghiêp cung cấp giải pháp, sản phẩm công nghệ.

Thời gian: 9 giờ ngày 11/11/2021 (thứ Năm)

Hình thức: Trực tuyến

Đăng ký tham dự tại: https://tinyurl.com/Webinar-QuyIV-2021

Chương trình dự kiến

Mục tiêu: Tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả thương mại, tăng trải nghiệm và chất lượng chăm sóc khách hàng

9g00

Videoclip giới thiệu các giải pháp công nghệ

9g25

Giới thiệu chương trình

9g30

Báo cáo về thị trường, dự báo, nhận định của chuyên gia

9g45

Ứng dụng Omni Channel CRM để nâng cao hiệu quả bán hàng đa kênh

Ông Bùi Cao Học, Giám đốc - Công ty TNHH Phần mềm Quản lý Khách hàng Việt Nam (OnlineCRM)

10g00

Hoàn thiện trải nghiệm khách hàng với Zoho CRM Plus

Ông Lê Duy Khang, Tư vấn Chuyển đổi số - Tập đoàn Zoho

10g15

Chuyển đổi số hoạt động bán hàng bằng giải pháp AMIS CRM

Ông Huỳnh Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giái pháp Doanh nghiệp Vừa - Văn phòng MISA HCM

10g30

Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm triển khai

11g30

Phát biểu tổng kết của HCA

11g35

Kết thúc chương trình

Thông tin liên hệ:

Phòng Huấn luyện - ITPC

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3910 4730 – 0908277455 (A. Linh Thy)

Email: huanluyenitpc@gmail.com; duong.linhthy@gmail.com; thydl@itpc.gov.vn;

Website: www.itpc.gov.vn