Quay lại

Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Thực hiện kế hoạch 773/KH-ITPC ngày 17.12.2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM thông báo uyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Nhu cầu và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức chi tiết trong file đính kèm

Trân trọng thông báo.