Quay lại

Tập huấn "Tổ chức quản lý và quản trị rủi ro trong khai thác dữ liệu của doanh nghiệp"

Thời gian: 04/08/2022 - 04/08/2022

Nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao kỹ năng quản lý trong khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời, nâng cao nhận thức và tăng cường công tác quản trị rủi ro trong quản lý, khai thác dữ liệu doanh nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Liên minh chuyển đổi số DTS, tổ chức Tập huấn "Tổ chức quản lý và quản trị rủi ro trong khai thác dữ liệu của doanh nghiệp", nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 30 đến 17 giờ 00, thứ Năm ngày 04 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Tại Khách sạn Aristo, số 3A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung:

- Hiệu năng thu thập dữ liệu thị trường bằng công nghệ Machine Learning/ AI;

- Nền tảng phân tích dữ liệu hỗ trợ quyết định cho lãnh đạo;

- Chất lượng dữ liệu - Tầm quan trọng và các khả năng rủi ro làm giảm chất lượng dữ liệu;

- Bài tập thực hành tại lớp.

Vui lòng đăng ký tại đây: https://tinyurl.com/QuanTriDuLieu030822

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Huấn luyện - ITPC

Địa chỉ: số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3910 4730 / 3823 6738 (Số nội bộ: 203) / 090 827 7455 (Linh Thy)

Email: huanluyen@itpc.gov.vn; huanluyenitpc@gmail.com;

           thydl@itpc.gov.vn; duong.linhthy@gmail.com

Website: itpc.hochiminhcity.gov.vn