Quay lại

Nền kinh tế 16 nghìn tỷ USD của EU qua một biểu đồ

Trong đó, riêng ba nền kinh tế lớn nhất EU (gồm Đức, Pháp, Italy) đóng góp hơn 50% tổng GDP toàn khối. Đây cũng là ba quốc gia đông dân nhất tại EU. Ba nước này cùng với Tây Ban Nha và Ba Lan chiếm 66% tổng dân số của khối. 

Dưới đây là đóng góp của 27 quốc gia thành viên vào nền kinh tế EU.

Nền kinh tế 16 nghìn tỷ USD của EU qua một biểu đồ - Ảnh 1

Nguồn: TBKTVN