Quay lại

Mười bước cơ bản để xuất khẩu thành công

(Được tạo bởi Phongthongtin - 01-08-2022)

Làm theo mười bí quyết sau sẽ giúp bạn xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ thành công:

1. Nghiên cứu thị trường

Những khách hàng nước ngoài tiềm năng có cần thứ bạn đang bán ở mức giá sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn? Sự cạnh tranh là gì và đối thủ cạnh tranh sẽ phản ứng lại như thế nào?

2. Thực hiện chiến lược xuất khẩu và xem xét khả năng của bạn

Hãy tự hỏi: công ty của tôi sẽ thu được gì từ việc xuất khẩu?

3. Xây dựng kế hoạch xuất khẩu

Xác định rõ cách bạn sẽ thâm nhập thị trường nước ngoài. Hoàn thiện nguồn nhân lực và chiến lược tiếp thị và phân bổ ngân sách phù hợp để trang trải chi phí khởi sự xuất khẩu.

4. Chọn sự hiện diện bán hàng

Xác định xem bạn cần bán hàng trực tiếp hay thông qua một đại lý hay nhà phân phối sẽ hiệu quả hơn? Bạn sẽ quản lý sự hiện diện bán hàng ở nước ngoài này như thế nào?

5. Quảng bá sản phẩm

Bạn sẽ tiếp thị và bán sản phẩm như thế nào? Hãy tùy chỉnh hoạt động tiếp thị cho từng mục tiêu của mỗi quốc gia.

6. Thực hiện đúng thủ tục hải quan

Liên hệ với Cơ quan Thuế và Hải quan và Đại sứ quán của quốc gia mục tiêu xuất khẩu để làm rõ những yêu cầu. Hãy đảm bảo là việc khai báo hải quan thật chặt chẽ.

7. Thanh toán đúng hạn

Đảm bảo dòng tiền của bạn được duy trì ở mức an toàn. Đảm bảo đầy đủ tín dụng cho doanh số bán hàng trong tương lai. Mua bảo hiểm nếu cần thiết.

8. Chọn các phương pháp phân phối

Hãy xem xét đến những vấn đề bán hàng liên quan đến khoảng cách xa và xuyên biên giới quốc gia.

9. Vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả

Đánh giá và lựa chọn phương thức vận chuyển hiệu quả nhất và đảm bảo bạn hoặc nhà nhập khẩu đã mua bảo hiểm cho hàng hóa.

10. Chính sách hậu mãi

Thường xuyên liên lạc với khách hàng, các đại lý xuất khẩu và ngân hàng. Theo dõi tình hình bất ổn chính trị hoặc các điều kiện bất lợi khác ở quốc gia xuất khẩu. Quản lý và giải quyết các yêu cầu bảo hành và bảo dưỡng thường xuyên.