Quay lại

Kinh tế kết nối số 11-2023 | Đảm bảo nguồn cung để bình ổn thị trường dịp Tết 2024

Trong số này,

00:34 TP. Hồ Chí Minh: Sẵn sàng nguồn hàng Tết

01:35 Liên kết với nông dân để đa dạng hàng hóa Tết 2024

03:27 Nhiều điểm mới trong chuẩn bị hàng bình ổn Tết 2024

Xin chân thành cảm ơn + Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM

+ @MMMegaMarketVietnam Công ty MM Mega Market Việt Nam

+ Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt

+ Công ty TNHH Vinahe