Quay lại

Kinh tế kết nối số 10-2021: Giải pháp thu hút lao động hậu Covid-19

Chương trình truyền hình do ITPC và VTV9 phối hợp sản xuất phát sóng vào 18g30p thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Chương trình là kênh thông tin về các hoạt động xúc_tiến thương_mại, đầu_tư, du_lịch và công tác cải_cách_hành_chánh