Quay lại

Kinh tế kết nối số 09-2023 | Kinh tế xanh

Trong số này, chủ đề Kinh tế xanh

00:16 TP.HCM: gặp gỡ hơn 100 CEO Tập đoàn lớn thế giới

01:11 Chuyển đổi xanh tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp

03:40 Thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0

04:18 TP.HCM thúc đẩy Tăng trưởng xanh

07:20 Phỏng vấn Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới: Giải pháp của TP.HCM để thực hiện kinh tế xanh

Xin chân thành cảm ơn

+ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM,

+ Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Minh

+ Công ty nội ngoại thất Furnist

+ Công ty Nam Thái Sơn

+ Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM

+ Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM