Quay lại

Kinh tế kết nối số 06-2023 | Doanh nghiệp mở lối đi riêng khơi thông thị trường

Trong số này, chủ đề

01:02 Doanh nghiệp tăng trưởng âm do đơn hàng lao dốc

02:19 Doanh nghiệp mở lối đi riêng khơi thông thị trường

04:48 Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Xin chân thành cảm ơn

+ Công ty Cổ phần Pacific Foods

+ Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt

+ Công ty TNHH Vinahe + Công ty Export Việt Nam ​

+ @MINHBACHAFT Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch

+ Tập đoàn Central Retail Việt Nam