Quay lại

Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố

Thời gian: 31/03/2023 - 31/03/2023

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp
Cục Hải quan
Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và
Chính quyền Thành phố
với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

- Thời gian: 08g30 - 11g30 thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường Prima A – B, Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Phổ biến những quy định mới về chính sách thuế, quản lý và
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Giải đáp các câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế và chính sách quản lý đối với
hàng hóa xuất nhập khẩu.

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước 16g00 ngày 30 tháng 03
năm 2023
, nếu có câu hỏi đề nghị gửi trước 16g00 ngày 27 tháng 03 năm 2023
qua email: doithoai@itpc.gov.vn.

Trung tâm kính mời đại diện Quý Cơ quan, Doanh nghiệp tham dự.