Quay lại

Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố - Chuyên đề về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố nhằm phổ biến quy định của pháp luật và giải đáp các câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn về trích nộp bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố. Đây cũng là Hội nghị Đối thoại trực tiếp lần thứ 211 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố.

Hội nghị thu hút gần 300 doanh nghiệp đăng ký tham dự, tiếp nhận và giải đáp hơn 130 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về bảo hiểm xã hội cho người lao động có công việc nặng nhọc, độc hại, các vấn đề về chế độ thai sản, ốm đau, đóng bảo hiểm xã hội trễ hạn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... Ngoài ra, Hội nghị còn phổ biến một số nội dung mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021 như Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ vừa được ban hành quy định về tuổi nghỉ hưu, thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh năm 2021 và ứng dụng số VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Bên cạnh việc hỗ trợ giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp thông qua trang thông tin điện tử của Hệ thống đối thoại https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn, ITPC đẩy mạnh phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với nhiều chuyên đề khác nhau nhằm tăng cường sự tương tác, kết nối giữa doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố, qua đó, trao đổi và tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp về các chính sách, thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước để sửa đổi và hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Thành phố.