Quay lại

Giá trị xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng gần 22% trong 2 tháng đầu năm

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết trong 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 653.284 tỷ đồng, tăng 24,55% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15,7% so với kế hoạch năm (4.171.172 tỷ đồng).

Lợi nhuận toàn ngành ước đạt 46.300 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15% so với kế hoạch năm (302.400 tỷ đồng).

Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 16.053 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15,8% so với kế hoạch năm (101.593 tỷ đồng).

Đóng góp vào GDP của ngành thông tin và truyền thông ước đạt 148.063 tỷ đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15% so với so với kế hoạch năm (938.136 tỷ đồng).

Tổng số lao động toàn Ngành tính đến tháng 02/2024 ước khoảng 1.536.796 lao động, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 97,17% so với kế hoạch năm (1.581.662 lao động).

Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp ICT, tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt khoảng trên 598 nghìn tỷ đồng (khoảng 24,4 tỷ USD), tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt trên 20,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm khoảng 33% giá trị xuất khẩu của cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu phần cứng các năm qua và mục tiêu năm 2024, 2025.

Kim ngạch xuất khẩu phần cứng các năm qua và mục tiêu năm 2024, 2025.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2023, doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT ước đạt 3.397.492 (tương đương 142 tỷ USD). Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 127 tỷ USD, giảm 4,9% so năm 2022. Số doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động ước khoảng 47.000 doanh nghiệp. Tỷ lệ giá trị Việt Nam/doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT ước đạt 28,7%, tăng 2% so với năm 2022.

Trong đó, phần cứng, điện tử vẫn chiếm tỷ trọng chính trong bức tranh ICT với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 127 tỷ USD, nhưng lĩnh vực chủ lực này giảm tới 4,9% so năm 2022.

Như vậy, từ năm 2020 đến nay, năm 2023  là năm đầu ghi nhận kim ngạch xuất khẩu phần cứng điện tử Việt Nam giảm. Bởi thực tế trong 3 năm qua, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử liên tục tăng (từ 101,4 tỷ USD năm 2020 lên 127,7 tỷ USD năm 2021 và năm 2022 đạt 133,6 tỷ USD).

Dự kiến sang năm 2024, mục tiêu doanh thu công nghiệp ICT sẽ đạt 3.636.752 tỷ đồng (hơn 149,3 tỷ USD) và năm 2025 lên mức 3.828.160 tỷ đồng (157,1 tỷ USD).

Dự kiến trong năm tới, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử sẽ phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng. Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu năm 2024 đạt 135 tỷ USD và năm 2025 là 145 tỷ USD.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, doanh thu tháng 2/2024 đạt 2.320 tỷ đồng, tăng 26,6% so với tháng 02/2023 (252,8 tỷ đồng). Trong đó, tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa so với nước ngoài trong tháng 02/2024 đạt 46%. Nộp ngân sách nhà nước đạt 124 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ tháng 02/2023 (20,2 tỷ đồng). Lợi nhuận: 32 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ tháng 02/2023 (25,3 tỷ đồng)

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết hiện nay, lĩnh vực này đang có 107 doanh nghiệp (tăng 4% so với cùng kì năm 2023). Số lao động an toàn thông tin cả nước khoảng 3.881 người (tăng 11,1% so với cùng kì năm 2023).

Cũng theo thống kê, trong tháng 2/2024, cả nước ghi nhận 862 cuộc tấn công mạng, giảm 48,9% so với cùng kỳ tháng 02/2023 (1.687 cuộc). Số địa chỉ IP botnet tháng 02/2024 là 432.437 địa chỉ, tăng 13% so với cùng kỳ tháng 02/2023 (382.606 địa chỉ).

Ở lĩnh vực bưu chính, tháng 2/2024, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 5.000 tỷ đồng, giảm 20% so với tháng 01/2024 và tăng 15% so với tháng 02/2023. Sản lượng bưu gửi ước đạt 242 triệu bưu gửi, giảm 23% so với tháng 01/2024 và tăng 29% so với tháng 02/2023.

Theo phân tích của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc doanh thu, sản lượng tháng 02/2024 giảm mạnh do các doanh nghiệp bưu chính nghỉ Lễ Tết Nguyên đán, tạm dừng cung cấp dịch vụ. Riêng trong tháng 1/2024, doanh thu, sản lượng bưu chính tăng mạnh do trùng thời gian cao điểm mua sắm trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Sản lượng tháng 02/2024 (tính đến hết ngày 20/02/2024) đạt 40.434 bưu gửi, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm 2023 (61.954 bưu gửi). Trong đó, sản lượng mật đạt 14.979 bưu gửi, giảm 27,13% so với cùng kỳ năm 2023 (20.557 bưu gửi).

Năm 2023, doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 3.744.214 tỷ đồng, tăng 1,49% so với năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 99.323 tỷ đồng, tăng 1,31% so với năm 2022. Đóng góp vào GDP của ngành ước đạt 887.398 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm 2022. Tổng số lao động toàn ngành năm 2023 ước khoảng 1.767.766 lao động, tăng 2,72% so với năm 2022.

Nguồn: TBKTVN