Quay lại

GDP quý 1 của Việt Nam tăng 4,48% so với cùng kỳ, xuất khẩu tháng 3 tăng 19,2%

Sự mở rộng của GDP so với mức tăng trưởng 3,8% trong quý 1 năm 2020 và 4,48% trong quý 4.

Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết khu vực công nghiệp và xây dựng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 đã tăng 6,3% so với năm ngoái.

Khu vực dịch vụ tăng 3,34% và khu vực nông nghiệp tăng 3,16%.

Việt Nam ước tính đã xuất siêu 400 triệu USD trong tháng 3.

Xuất khẩu trong tháng 3 có khả năng tăng 19,2% so với năm trước lên 28,6 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 27,7% lên 28,2 tỷ USD, GSO cho biết.

Theo truyền thống, dữ liệu thương mại của Tổng Cục thống kê công bố trước khi kết thúc kỳ báo cáo và thường phải được sửa đổi.

Trong quý đầu tiên, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 22% lên 77,344 tỷ USD, trong khi nhập khẩu ước tính đã tăng 26,3% lên 75,308 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại là 2,306 tỷ USD, Tổng Cục thống kê cho biết.

Theo Tổng Cục thống kê, sản lượng công nghiệp của Việt Nam trong quý đầu tăng 5,7% so với năm trước và giá tiêu dùng bình quân tăng 0,29% so với cùng kỳ năm ngoái.

(theo Bangkok Post – TL, ITPC)