Quay lại

10 câu hỏi phỏng vấn nhà phân phối

(Được tạo bởi Quản trị viên 2 - 01-01-2016)

1. Lịch sử công ty

Bạn đã kinh doanh được bao lâu? Ai là người chủ công ty?  Bao nhiêu nhân viên được trả lương trực tiếp theo năng suất, bao nhiêu người nhận lương cố định hàng tháng? Số lượng bán hàng trung bình một năm?

2. Danh mục nhãn hàng đang phân phối

Hãy liệt kê 10 công ty/ thương hiệu hàng đầu mà bạn đại diện? Bạn có những kênh nào để đại diện cho từng thương hiệu? Bạn đại diện cho mỗi nhãn hàng trong bao lâu? Bạn có thể cung cấp một số tài liệu tham khảo về mội thương hiệu không? 

3. Khách hàng chính

Ai sẽ là người mua hàng chúng tôi tại những nhà bán lẻ lớn nhất trong thị trường?  Họ sử dụng sản phẩm nào khác bên cạnh thương hiệu của chúng tôi? Khoảng bao nhiêu lâu thì công ty cho người đến thăm hỏi các khách hàng chính?

4. Dẫn chứng về kinh doanh thành công

Hãy đưa ra một ví dụ gần đây nhất về sự thành công khi tung một sản phẩm ra thị trường. Sự chấp nhận của các nhà bán lẻ chính như thế nào? Chi phí đưa sản phẩm vào thị trường? và mất bao lâu? Các yếu tố chính trong sự thành công của chiến lược này là gì?

5. Sáng tạo trong bán hàng

Hãy đưa ra ví dụ về một chương trình thành công trong việc tiếp thị/hỗ trợ thương hiệu tại địa phương. Bạn đo lường sự thành công đó như thế nào?

6. Dịch vụ bán lẻ

Có bao nhiêu nhân viên chính thức của bạn ghé thăm các cửa hàng bán lẻ? Công ty có cửa hàng ở trên cả nước hay chỉ có 1 cửa hàng? Bạn đánh giá các cửa hàng như thế nào? Hãy mô tả hệ thống báo cáo về bán lẻ của bạn.

7. Con người

Ai sẽ là người đầu tiên ta cần liên hệ? Những người này cũng có thể  bán những nhãn hàng của chúng tôi cho những khách hàng trọng điểm? Những người này có thể phân phối cho các thương hiệu nào khác? Làm thế nào chúng tôi được bảo đảm có được sự công bằng  từ lực lượng bán hàng của bạn đối với các nhãn hàng khác?

8. Các định hướng kinh doanh

Bạn sẽ có kế hoạch hành động nào nếu chúng tôi đồng ý ký hợp đồng với công ty bạn? Những bước đầu tiên là gì?  Kế hoạch trong 90 ngày là gì? Báo cáo như thế nào?

9. Phí phục vụ

Chia lợi nhuận cho các nhà phân phối như thế nào? Mức lợi nhuận cho chúng tôi là bao nhiêu? Bạn có đồng ý chi tiền cho các khoảng quảng cáo(50/50)?)

10. Sự nhiệt tình với công ty của chúng tôi

Tại sao thương hiệu chúng tôi phù hợp cho công ty bạn?

Tại sao bạn là đối tác tốt nhất trên thị trường cho thương hiệu chúng tôi?

Bạn sẽ sẳn sàng thực hiện những cam kết gì?