Quay lại

Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố về lĩnh vực Thuế

Thời gian: 29/10/2020 - 29/10/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp Cục Thuế tổ chức Hội nghị “Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố” với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

Thời gian: 08g00 - 11g30 thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường lầu 4, Khách sạn Grand – số 08 Đồng Khởi, Quận 1.

Nội dung: Giải đáp vướng mắc về Hóa đơn điện tử, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Phí tham dự: Miễn phí.

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 28 tháng 10 năm 2020, nếu có câu hỏi đề nghị gửi trước 16g00 ngày 24 tháng 10 năm 2020, qua email: doithoai@itpc.gov.vn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Tổ Đối thoại Doanh nghiệp - ITPC

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 1304; 0973 726 762 (Thành Tài)

Email: doithoai@itpc.gov.vn

Website: https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn