Quay lại

Đăng ký GI có lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Việc Nhật Bản cấp chứng nhận GI đã khẳng định chất lượng quả vải Việt Nam tại thị trường Nhật Bản, mở ra cơ hội xuất khẩu và tiêu thụ vải thiều Việt Nam sang các thị trường khác. Trái cây này trước đó đã bảo hộ thành công nhãn hiệu của mình tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Lào và Campuchia.

Tính đến nay, Việt Nam đã cấp gần 11.800 giấy chứng nhận bảo hộ, trong đó có 869 bằng độc quyền sáng chế và 403 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

(theo Fresh Plaza – TL, ITPC)