Quay lại

THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO MẶC NGOÀI DỆT KIM - VƯƠNG QUỐC ANH

Bảng báo cáo nghiên cứu thị trường này cung cấp cho các nhà xuất khẩu trang phục mặc ngoài dệt kim những thông tin có liên quan đến việc xâm nhập thị trường Anh. Bằng cách tập trung vào từng quốc gia, bảng báo cáo thị trường này cung cấp thêm thông tin, bổ sung cho nguồn thông tin cơ bản. Bảng báo cáo này cũng bao gồm tổng quan thị trường, giải thích lý do lựa chọn sản phẩm, một biểu mẫu thống kê cũng như thông tin từ các tài liệu khác trong lãnh vực này.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường quần áo mặc ngoài dệt kim - Vương quốc Anh

Mô tả:

Dung lượng: 398 KB

Thời gian tải về: 0 phút 56 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.