Quay lại

THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO MẶC NGOÀI DỆT KIM - ĐỨC

Nghiên cứu này cung cấp cho những nhà xuất khẩu quần áo dệt kim những thông tin thị trường chuyên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ thâm nhập vào thị trường Đức. Nghiên cứu về thị trường quần áo dệt kim ở Đức bao gồm khái quát và chi tiết của những sản phẩm lựa chọn có liên quan, nêu lên một số nhận xét chung về dữ liệu thống kê được sử dụng cũng như nhận xét dựa vào những tài liệu có liên quan của ngành hàng này.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường quần áo mặc ngoài dệt kim - Đức

Mô tả:

Dung lượng: 482 KB

Thời gian tải về: 1 phút 8 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.